Home / DERNEK DUYURULARI / Hakem Gözlemci ve Mentörlerimize Duyrulur

Hakem Gözlemci ve Mentörlerimize Duyrulur

Yeni tüzük yayınlanmış olup, yapılan değişiklikler ekte sunulmuştur. Konu hakkında detaylı bilgi için dernek sekreterliğinden bilgi alınabilir. Tüm Hakem , Gözlemci ve Mentörlerimize Duyurulur.

 

TFFHGDİSTANBUL ŞUBE YÖNETİMİ

ÜYE OLMA VE ÜYELİĞİN KAYDEDİLMESİ
 • Madde 6- Bütün, Faal Futbol Hakemleri, Faal Futbol Hakem Gözlemcileri ve Faal Futbol Hakem Mentörleri, derneğe üyelik için başvurmaları halinde Yönetim Kurulu Kararı ile üye olabilirler.
FAHRİ ÜYELER
 •  Türk Futboluna, Futbol Hakemliğine, Gözlemciliğine ve Futbol Hakem Mentörlüğüne hizmet etmiş olup gayri faal durumdakiler, istekleri halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Fahri Üye olabilirler.
 • Aday Futbol Hakemleri ve HİF Hakemleri, istekleri halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Fahri Üye olabilirler. Ancak, aday hakemlik süresini doldurup il Hakemi Lisansına sahip olduklarında Asil Üyeliğe geçirilirler. Daha önceki yıllarda il Hakemliği veya daha üst düzeyde hakemlik yapmış olup, HiF hakemliğine dönenlerin müracaatları halinde Asil Üyelikleri, Yönetim Kurulu kararıyla devam edebilir.
 • Fahri üyeler ancak istekleri halinde aidat verebilirler. Ancak seçme ve seçilme haklarına haiz değildirler.
ÜYELİĞİN KAYBEDİLMESİ
 • Madde 10- Dernek Üyeliği aşağıdaki durumlardan biri sebebiyle kaybedilir;
 1.  Kendi dilek ve isteği ile ayrılmak. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi şube Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ancak, üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 2.  Üyelik başvuru bildirgesinde yanlış veya gerçek dışı bilgi vermek.
 3.  Dernekler Kanunu, diğer ilgili mevzuat veya dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler gereğince üye olma hakkını kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Böyle bir durumun tespitinde üyelik kaydı şube Yönetim Kurulu‟nca silinir ve gerekçeleriyle birlikte en çok 1 ay içinde Genel Merkez Yönetim Kurulu‟na yazıyla bildirilir.
 4. Taahhüt ettiği üyelik aidatını yılı içinde ödememek.
 5. Disiplin Kurulu‟nun kararı ile kesin olarak dernekten çıkarılmak.
 6. Herhangi bir nedenle Faal Futbol Hakemliği, Faal Futbol Hakem Gözlemciliği ve Faal Futbol Hakem Mentörlüğü sona eren veya TFF tarafından bir sonraki sezon için vizeleri yapılmayan Asil üyelerin üyelikleri de o takvim yılının sonunda sona erer.
 7. Asil Üyelik niteliklerini kaybedenler, istekleri halinde Fahri Üyeliğe kabul edilebilir. Ancak, TFFHGD„ye en az 10 yıl üyeliği bulunanların Fahri üyelikleri, başvuruları halinde Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.
ÜYELİĞİN YENİDEN KAZANILMASI
 • Madde 11- Dernek üyeliği aşağıdaki durumlardan biri ile yeniden kazanılır.
 1. Kendi dileği ve isteği ile ayrılan üye yeniden üyeliğe girmek isterse ilk başvuruda yapılan işlemler tekrarlanır.
 2. Aidatını ödemediği için çıkarılan üye bir defaya özgü olarak tüm borçlarını yeniden üyelik başvurusu anında ödemek suretiyle üyeliğe kabul edilebilir.
 3. Disiplin Kurulu Kararı ile kesin olarak üyelikten çıkarılmış olanlar yeniden üye olarak alınamaz. Genel Kurul Kararı ile hakların iadesi hükmü saklıdır.
 4. Disiplin Kurulu Kararı haricinde askerlik durumu, yurt dışı görev veya benzeri zorunlu nedenlerle üyeliğini kaybedenler, müracaatları halinde durumları Genel Merkez Yönetim Kurulu‟nca uygun görüldüğü takdirde yeniden üyelik kazanırlar.
 5. Herhangi bir nedenle (26.madde de gösterilen dernek suçlarından birini veya birkaçını işlediği iddia olunan ya da yüz kızartıcı bir suç işlediği için v.b.) Disiplin Kuruluna sevk edildiği veya edileceği sırada kendi dileği ile üyelikten ayrılan üye talebi durumunda yeniden üyeliğe alınır. Ancak bu durumdaki üyenin yeniden üyeliğe alınması durumunda, hakkında önceden Disiplin soruşturması başlatılan ya da başlatılacak olan dosya yeniden Disiplin Kurulu gündemine alınır ve karara bağlanır.
 6. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Hakkında admin

TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ Burhan Felek Spor Kompleksi Bağlarbaşı /Üsküdar 0216 651 63 00 – 03

Check Also

GEÇMİŞ OLSUN MURAT ZİREK

Dernek üyemiz, İl Hakemimiz Murat Zirek’in geçirdiği trafik kazası sonucu omzunda kırık ve kafa tasında …