Home / TFF İcra Kurulu

TFF İcra Kurulu


Yıldırım Demirören
Başkan

Servet Yardımcı
1. Başkanvekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler

Nihat Özdemir
Başkanvekili, İcra Kurulu Üyesi, Tesisler ve Yatırımlar

Hüsnü Güreli
Başkanvekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler, Hukuk
Ali Dürüst
Başkanvekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar

İbrahim Usta
Başkanvekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play
Cengiz Zülfikaroğlu
İdari İşler, Organizasyonlar ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi

Ali Düşmez
İcra Kurulu Üyesi, Amatör Futbol
 

 

 

TFF İcra Kurulu Hakkında

5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan İcra Kurulu’nun, TFF Statüsü’nün 40. Maddesine göre görev ve yetkileri şöyle;

1. İcra Kurulu, TFF Başkanı, başkan vekilleri ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. İcra Kurulu’nun görev süresi Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

2. Kurulu, TFF Başkanı toplantıya çağırır.

3. İcra Kurulu, iki Yönetim Kurulu toplantısı arasında acil karar alınması gereken hususlarda oybirliğiyle karar alır.

4. Genel Sekreter, İcra Kurulu toplantılarına katılır. İcra Kurulunun gerekli görmesi halinde, konularla ilgili danışmanlar ve uzmanlar da toplantılara katılabilir. Bu kişilerin oy hakkı yoktur.

5. İcra Kurulu’nda alınan kararlar derhal uygulanır. İcra Kurulu’nda alınan kararlar takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

6. Başkan’ın katılamaması halinde toplantıya birinci başkan vekili başkanlık eder.